Breadcrumbs

Home Ciekawe scenariusze

dsc08704
Image Detail


Scenariusze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 kwietnia 2009 14:47


Scenariusz balu karnawałowego w przedszkolu
„Wielki Bal Księżniczek”

 


 

Opracowała: Beata Tryka, Monika Kostyra

Osoby odpowiedzialne: Beata Tryka , Monika Kostyra
Data: 4. 02.2011r.

Godz.: 12.30

Cel główny:

- stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.
- zintegrowanie dzieci, ich rodziców oraz personelu przedszkola podczas wspólnej zabawy.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- okazuje radość ze wspólnej zabawy oraz tańców
- bierze aktywny udział w konkursach
- potrafi zachęcić do wspólnej zabawy rodziców.
Rodzic:
- bliżej poznaje środowisko przedszkola, personel oraz pozostałych rodziców
- obserwuje zachowanie swojego dziecka w grupie.
Personel przedszkola:
- poznaje rodziców naszych wychowanków
- zachęca ich do wspólnej zabawy.


Dekoracja:
Dekoracja sali w kolorystyce biało – różowo – fioletowej ( balony, proporczyki z księżniczkami, serpentyny, ...), plakaty z księżniczkami oraz bohaterami bajek.


Stroje:

Dziewczynki przebierają się za jedną z popularnych księżniczek, a chłopcy za księciów.

Pomoce: płyty z nagraniami, słodkie nagrody, prezenty-niespodzianki za udział w zabawie.

 

Przebieg:

1. Powitanie.

2. Występ iluzjonisty.

3. Prezentacja strojów – przejście przez środek sali, dzieci odgadują kto kim jest, z jakiej bajki pochodzi...

4. Zaproszenie dzieci do wspólnej zabawy – tańce przy muzyce.

5.Wspólny poczęstunek

6. Podziękowanie
N-lki dziękują wszystkim za przybycie i wspaniałą zabawę.
Wręczenie dzieciom nagród za udział w konkursach i zabawie.

 

 


 

SCENARIUSZ  SPOTKANIA  Z  HIGIENISTKĄ

 

Data: 16.02.2011 rok

Osoba odpowiedzialna: M. Węglarz, B. Tryka

Uczestnicy: dzieci z wszystkich grup przedszkolnych

Temat: W trosce o zdrowie zapobiegamy chorobom.

Cele:

- rozumienie wartości zdrowia

- nauka troszczenia się o własne zdrowie,

- wdrażanie dzieci do samodzielności podczas zabaw,

- utrwalenie pojęć  takich jak: zdrowe odżywianie, szczepienia ochronne,

dbanie o bezpieczeństwo, rozpoznawanie podstawowych chorób,

- nabieranie nawyków prozdrowotnych.

 

Metody pracy:

- mini wykład,

- rozmowa,

- zadania stawiane dzieciom,

- zabawa kierowana,

- zabawa spontaniczna,

- drama.

 

Pomoce:

Tablica z ilustracjami, piramida zdrowia,  napisy, chusteczki, płyty CD.

 

PRZEBIEG SPOTKANIA:

1. Zabawa dydaktyczna: ,,Pokaż, co jest dla Ciebie zdrowe”. Nabieranie nawyków prozdrowotnych:

- sport: biegi, chodzenie na spacery, ćwiczenia gimnastyczne,

- pokazywanie piramidy zdrowia,

- mycie zębów i rąk, mycie całego ciała.

2. Przedstawienie głównych objawów nowej grypy – w formie scenek dramowych. Odczytywanie globalne wyrazów( 6 latki):

- katar, - grypa, - dreszcze, - gorączka, - ból, - katar, - kaszel.

3. Udzielanie wskazówek, jakimi sposobami zmniejszyć pojawienie się zachorowań ( p. higienistka).

4. Zabawa, której celem jest pokaz prawidłowego czyszczenia nosa chusteczką higieniczną z zachowaniem poszczególnych etapów.

5. Mycie rąk po wydmuchaniu nosa.

6.Zabawy z chusteczką:

- ,,Mam chusteczkę haftowaną”

- ,,Chusteczka na wietrze”

- ,,Rzut chusteczką do kosza”

- ,,Spacer z chusteczką na głowie, gdy pada deszcz”

7. Praca przy stolikach:

- ozdabianie chusteczki według pomysłu dzieci.

 

Opracowała: Beata Tryka

 

 


 

Scenariusz spotkania z higienistką.

Data: 19.11.2010

Uczestnicy: dzieci z wszystkich grup przedszkolnych

Temat:  ABC zdrowia – umiejętnie się ubieramy i samodzielnie nie zażywamy lekarstw.

Cele:

- rozumienie wartości zdrowia

- umiejętne ubieranie się stosownie do pogody

- nauka troszczenia się o własne zdrowie,

-zakaz samodzielnego spożywania lekarstw.

Metody pracy:

- mini wykład,

- rozmowa,

- pytania stawiane dzieciom,

- stawianie pytań przez dzieci

 

Pomoce:

Tablica z ilustracjami,

 

 

Przebieg:

1.       Powitanie gościa. Próby odgadnięcia, kim on jest.

2.       Rozmowa na temat prawidłowego ubierania się jesienią i zimą. Zachęcanie dzieci do dbania o własne zdrowie poprzez częste spacery, mycie rąk, wysypianie się, nie spędzanie zbyt długiego okresu czasu przed telewizorem i komputerem.

3.       Zwrócenie uwagi dzieci, że nie mogą same spożywać lekarstw. Nie mogą ich nawet dotykać.

4.       Pytania skierowane do dzieci.

5.       Zadawanie pytań przez dzieci.

6.       Podziękowanie za wizytę. Pożegnanie gościa.

 

 

 

Opracowała:

Marta Węglarz

 


SCENARIUSZ WYCIECZKI NA POCZTĘ


Data: 20.10.2010
Prowadzący: Marta Węglarz

Temat: Wycieczka na pocztę.

Cel ogólny:
Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, tworzenie warunków do doświadczeń językowych.

Cele operacyjne:
Dziecko:
-rozpoznaje i nazywa akcesoria związane z pocztą (list, znaczek, stempel, waga ...),
-potrafi wyjaśnić zwroty: nadawca, adresat,
-potrafi nakleić znaczek na list w odpowiednim miejscu,
-poznaje listonosza po jego atrybutach,
-opowiada drogę listu od nadawcy do adresata,
-potrafi wyjaśnić funkcje poczty w życiu społecznym,
-potrafi podać adres swojego miejsca zamieszkania.

Metody:
-czynna,
-słowna,
-oglądowa.

Formy:
-indywidualna,
-zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: zaadresowana koperta z listem, akcesoria znajdujące się na poczcie.


Przygotowanie dzieci:
-obserwowanie adresowania koperty,
-naklejanie znaczków na kopercie,
-poznanie własnego adresu zamieszkania.


Przebieg:
-Podanie tematu i celu wycieczki.
-Pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczki.
-Pójście na pocztę, powitanie z pracownikami poczty.
-Obserwacja pomieszczeń urzędu pocztowego.
-Słuchanie opowiadania pracownika poczty o drodze listu od nadawcy do adresata.
-Stemplowanie przez pracownika urzędu pocztowego listu i wrzucenie go przez dzieci do skrzynki.

- Rozmowa o pracy listonosza.

-Obejrzenie kolorowych znaczków, trąbki pocztowej, stroju listonosza.
-Pytania dzieci do pracowników poczty.
-Wspólne zdjęcie, podziękowanie.
-Powrót do przedszkola.

 

Ewaluacja:

Wykonanie pracy plastycznej „Na poczcie”. Quiz wiedzy o poczcie.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SCENARIUSZ IMPREZY GMINNEJ

„ POWIDLAKI - 2010”

Data: 11.09.2010

Godz. zbiórki: 15.45

Miejsce: scena na placu OSP w Krzeszowie

Opracowała: Marta Węglarz

Osoby odpowiedzialne: Marta Węglarz, Mariola Hrynkiewicz

Cel główny: Promocja przedszkola w środowisku lokalnym, kultywowanie tradycji regionalnej.

Cele szczegółowe: Dziecko:

- pokonuje swoją nieśmiałość recytując wiersze o śliwkach, powidłach i o Krzeszowie, tańcząc „Krakowiaka”

- uczy się pozbywać strachu i tremy przed występem na scenie,

- śpiewa piosenki tematycznie związane z dożynkami,

- kultywuje tradycje regionalne,

- promuje przedszkole w środowisku.

 

Forma: występ na scenie

Pomoce: nagrania utworów z muzyką dziecięcą, wianki z kwiatów z bibuły dla każdej dziewczynki, strój krakowski dla dzieci tańczących krakowiaka.

Przebieg:

1. Powitanie:

Gości witać to nie sztuka,

Potrafią i mali.

W dowód tego, że to prawda

Mnie tutaj przysłali.

Witam na lewo, witam na prawo

A jak się wszystkim spodoba

Niech biją nam brawo.

 

2. Taniec „ Krakowiak”.

Taniec tańczy 6 par z grupy dzieci pięcioletnich.

 

3. Wiersz:

 

Spadła gruszka do fartuszka

A za gruszką dwa jabłuszka

A śliweczka spaść nie chciała

Bo śliweczka nie dojrzała!

 

4. Piosenka „Idą przedszkolaki”

 

5. Wiersz

Przez sad idzie mały Maciuś,

Śmieje się do słonka,

A tu pac! – czerwone jabłko

Rzuca mu jabłonka.

 

Podniósł jabłko, idzie dalej,

A wtem obok dróżki

Pac, pac – co to ? Stara grusza

Zrzuciła trzy gruszki.

 

Podniósł Maciuś gruszki,

Jest bardzo szczęśliwy.

Znów pac, pac, pac – trzy śliweczki

Spadły z gęstej śliwy.

 

Niesie Maciuś jabłka, śliwki,

Gruszki, co się złocą,

Kto z was powie Maciusiowi, ile ma owoców?

 

6. Piosenka „List do Pani Jesieni”

7. Pożegnanie

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „W  KRÓLESTWIE  KRÓLA  MACIUSIA -PRZESTRZEGANIE  PRAW  DZIECI  W ZABAWACH”

 

Temat kompleksowy: My dzieci mamy swoje prawa

Temat zajęć: Prawo do radości

Prowadząca: Monika Kostyra

Data zajęć: 27. 10. 2009

Grupa: dzieci 3 i 4 letnie

Cele główne:

- poznanie  przez  dzieci  swoich  praw

-  wdrażanie  dzieci  do  nazywania  i  wyrażania  uczuć  swoich  i  innych,

- budzenie  i  wyzwalanie  spontanicznej  radości  poprzez  zabawę.

szczegółowe: dziecko:

- zna własne prawa

- dostrzega potrzebę tworzenia praw i norm

- potrafi wyrażać emocje i uczucia

- dostrzega potrzeby innych

- myśli i działa empatycznie

- tworzy atmosferę radości , przyjaźni i zaufania

- aktywnie współpracuje z grupą .

 

Metody:

- podająca- rozmowa, opowiadanie

- praktyczna- wykonanie pracy plastycznej

 

Formy pracy:

-indywidualna

-grupowa

 

Środki dydaktyczne:

Fragment opowiadania Król Maciuś Pierwszy, kalka techniczna, kredki woskowe, żelazko

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

Wstęp:

 

Przebieg zajęcia:

Rozpoczęcie zajęć piosenką:

Wszyscy są

Witam was

Zaczynamy już czas

Jestem ja

Jesteś ty

Raz, dwa trzy

„Nazwij swoje uczucia” – dokończ zdania.

Dzieci tworzą dalszą część rozpoczętego przez nauczycielkę zdania, np.

Jestem smutny , gdy .....

Czuję się szczęśliwy , ponieważ .....

Boję się , gdy .....

Jestem zły, ponieważ .....

Czuję się zadowolony , gdy .....

Jest mi wesoło, kiedy ..... itp.

 

Przebieg:

 

„Król Maciuś Pierwszy” – inscenizacja utworu. (PRAWO DO RADOŚCI)

Dzieci słuchają a następnie wypowiadają się na temat treści opowiadania. Próba pantomimicznego przedstawienia utworu.

 

„Król Maciuś Pierwszy zaprasza do zabawy” – zabawa ruchowa.

Wybrane dziecko – Król Maciuś – zaprasza przedszkolaków do zabawy ruchowej. Dzieci w określony sposób poruszają się po sali , np. jak zające, jak węże, jak ptaki itp.

 

 

„Gra kolorów”. Dzieci zamalowują całą powierzchnię kalki technicznej różnymi plamami

(intensywne kolory kredek woskowych). Składają kartkę na połowę i podają nauczycielce. Nauczycielka „prasuje”- lekko nagrzanym żelazkiem - złożoną kartkę. Kolory łączą się i powstają ciekawe kompozycje.

 

Zakończenie:

Iskierka przyjaźni. Podsumowanie zajęć. Rozdanie dzieciom orderów uśmiechu.

 

 

 


 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH W GRUPIE DZIECI TRZY I CZTEROLETNICH

 

Temat kompleksowy: Marcowa pogoda

Temat zajęć : Nowalijki - pierwsze wiosenne warzywa

Prowadząca: Monika Kostyra

Data: 18. 03. 2009

 

Cel główny :

- zapoznanie z nazwą i wyglądem pierwszych wiosennych warzyw


Cele szczegółowe, dziecko:

- nazywa pierwsze wiosenne warzywa (rzodkiewka, szczypiorek, sałata)

- rozumie pojęcia: warzywa, nowalijki

- uświadamia sobie potrzebę jedzenia świeżych warzyw

- odczytuje z ust nazwy nowalijek

- uczestniczy w wysiewie nasion do projektu „Nowalijka”

 

Metody:

- czynna

- słowna

 

Formy:

-zbiorowa,

-indywidualna

 

Pomoce dydaktyczne: nowalijki: szczypior, sałata, rzodkiewka, karty pracy, farby, nasiona ziemia, konewki, pojemniki na ziemię, płyta CD „klanza”

 

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie z dziećmi. Ustalenie norm i zasad obowiązujących podczas zajęć.
 2. Wybrane dzieci z zawiązanymi oczami próbują po dotyku i zapachu odgadnąć, co jest w worku. Nazwanie zgromadzonych warzyw i zdefiniowanie pojęcia nowalijki.
 3. Rozmowa przy ilustracjach sałaty, rzodkiewki, szczypiorku, określenie ich kształtu koloru, zapachu i smaku. Wspólne wyciągnięcie wniosków. Nowalijki to młode warzywa ukazujące się po raz pierwszy w danym roku. Pierwsze nowalijki z ogrodu to sałata, rzodkiewka i szczypior. Warzywa zawierają witaminy i sole mineralne potrzebne do życia. Trzeba je jeść, aby być zdrowym.
 4. Zabawy ruchowe przy muzyce. Zwrócenie uwagi na zmianę tempa.
 5. Ćwiczenia rozpoznawania słów z ruchu ust: sałata, rzodkiewka, szczypiorek
 6. Rysowanie palcami nowalijek- zwrócenie uwagi na estetykę pracy i odpowiedni dobór kolorów. Praca plastyczna przy muzyce Wiosna Vivaldiego
 7. Posianie wspólnie z nauczycielem nasion, które w późniejszym czasie będą wykorzystane do realizacji projektu „ Nowalijka” dofinansowanego ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego. Zwrócenie uwagi na sposób wysiewu nasion, konieczność częstego ich podlewania, oraz umiejscowienie skrzynek w nasłonecznionym miejscu.
 8. Wspólne umycie rąk w łazience. Zakończenie zajęć.

 

 


 

Scenariusz uroczystości integracyjnej

pt.  ,,Spotkanie ze Świętym Mikołajem”

dla społeczności przedszkolnej i dzieci z terenu Gminy Krzeszów

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury

w Krzeszowie

Data: 7 .12.2009r.

Opracowała: Beata Tryka

Cele:

 • pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych
 • stwarzanie okazji do okazywania pozytywnych uczuć (radość z otrzymywania prezentów)
 • zachęcenie do wykazywania inicjatywy i działań twórczych w zakresie ekspresji słownej ,muzycznej i ruchowej
 • integrowanie się z rówieśnikami i środowiskiem we wspólnej  zabawie
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się
 • używanie form grzecznościowych

Metody:

 • słowne
 • zadaniowe
 • aktywizujące.

Formy:

 • praca z całą grupą,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne: worek na prezenty, strój Mikołaja, magnetofon, kasety, płyty CD ,,Polskie obrzędy…”, ,,Wesołych Świąt” , ,,Ja i moja szkoła”, nagłośnienie, mikrofon, paczka dla każdego dziecka, duże krzesło i ,,ozdobione” dla Mikołaja.

 

Przebieg spotkania:

I. Powitanie zgromadzonych gości przez Panią Dyrektor Zofię Jeż.

II. Wejście Mikołaja z prezentami poprzedzone głośnymi okrzykami dzieci ,,Mi – ko – ła – ju”(3 razy)

 

III. Występ artystyczny przedszkolaków


1.Wiersz „Powitanie”


Witamy wszystkich tu zebranych, posłuchajcie proszę
Ważną nowinę zaraz ogłoszę–
Dzisiaj w przedszkolu dużo radości,
bo Święty Mikołaj u nas zagościł.

 

2. Wiersz ,, Powitanie II”

 

Witaj Mikołaju do nas zapraszamy
powiemy Ci wierszyki i coś zaśpiewamy.

Usiądź z nami Mikołaju
pewnie się zmęczyłeś.

Żeby nas odwiedzić dzisiaj
szmat drogi przebyłeś.


Teraz my Ci zaśpiewamy
i wierszyk powiemy

jesteś naszym przyjacielem
wszyscy o tym wiemy
Witamy serdecznie Ciebie Mikołaju
przybyłeś dziś do nas z dalekiego kraju.


Jeszcze wiele osób na Ciebie dziś czeka
szkoda, że tak prędko nam ten czas ucieka.


Teraz wszyscy razem dla Ciebie śpiewamy
i nasze serduszka w darze Ci składamy.

/dzieci składają przygotowane serduszka z narysowanymi obietnicami/

 

3.Piosenka„Święty Mikołaj”– płyta „Wesołych Świąt”– nr 2

4.Wiersz„Mikołaj”


Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła.
Przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.
Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,
zimno dziś na dworze,
tylko w dali słychać sanie
któż to jechać może?
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń dzwonią dzwonki sanek,
ktoś już stoi przed przedszkolem, ktoś wchodzi na ganek.
Słychać już tupot nóg, drzwi się otworzyły,
a w nich stanął z wielkim workiem dziadek bardzo miły.
To Święty Mikołaj dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty w ten zimowy czas.

5.Piosenka„Moja wesoła rodzina”– płyta ,,Ja i moja szkoła”- nr 12

6.Wiersz „ Święty Mikołaj”.

6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda juz prezenty,
Wraca do nieba uśmiechnięty.
Choć może czasem przykro Świętemu,
Ze nikt prezentów nie daje jemu

7.Piosenka  „Puk, puk”– płyta „Wesołych Świąt”– nr 3


8.Wiersz„Gdy przychodzi zima”
Gdy przychodzi zima, ciągle mi się zdaje,
Że zostanę kiedyś Świętym Mikołajem.
Będę jeździł na motorze po ulicach,
z białą brodą i w skórzanych rękawicach
I prezenty będę rzucał w różne strony,
Swoim bliskim i zupełnie nieznajomym,
I nie będę robił żadnych głupich rzeczy,
Tylko takie, z których każdy się ucieszy.

9.Piosenka„To Mikołaj”– płyta „Wesołych Świąt”– nr 10

10.Wiersz Obietnica dla Świętego Mikołaja”.

 

Wiesz, Mikołaju, tak myślimy sobie,
że dobrze będzie, gdy powiemy Tobie,
że czasem ktoś z nas niegrzeczny bywa,
złości się, płacze, kogoś przezywa.
Nie słucha mamy, nie pije mleka,
Nie chce pomagać, tylko narzeka.
Dlatego dzisiaj, stojąc przed Tobą
Pragniemy połączyć się miłą zgodą.
Powiemy razem– tak, przepraszamy,
Od dzisiaj wszyscy się poprawiamy,
Żeby Mikołaj mógł w przyszłym roku
Znowu prezenty przynieść nam wokół.


11. Piosenka ,,Święty Mikołaj”- płyta ,,Polskie obrzędy…..”- nr 3

Wszystkie dzieci razem:

Święty Mikołaju – co w tym worku masz

Jakie upominki grzecznym dzieciom dasz ?

IV. Wręczanie dzieciom prezentów przez Świętego Mikołaja.

 

V. Indywidualne zdjęcia Mikołajem.

 

VI. Wesoła muzyka z magnetofonu , jedna z pań odczytuje polecenia Mikołaja / ukryte w zaczarowanym worku Mikołaja odnalezionym za regałem /

 

-  tańczymy jak wesołe Mikołaje

-  tańczymy jak Mikołaj oganiający się od much

-  tańczymy jakby Mikołaj niósł bardzo ciężki worek

-  tańczymy parami trzymając się za kolana

-  tańczymy w trójkach trzymając się za ręce.

 

VII. Wspólne tańce z Mikołajem w rytm muzyki.

VIII. Podziękowanie za wspólną zabawę.

Opracowała : Beata Tryka

 

 


 

 

Scenariusz zabawy andrzejkowej

przeprowadzonej z uczniami klasy pierwszej

Zespołu Szkół w Krzeszowie

Data : 30.11.09

Cele:

· Budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi.

· Wzbogacanie wiadomości na temat tradycyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych.

· Integracja uczniów ZS w Krzeszowie i dzieci poprzez wspólną zabawę.

· Wytworzenie miłej i radosnej atmosfery.

 

Cele szczegółowe – dziecko

-zna zwyczaje i tradycje andrzejkowe

- potrafi współdziałać w grupie,

- umie wyrażać uczucia i przeżywać radość zabawy z innymi dziećmi

- potrafi rozpoznawać zawody po przedmiocie symbolizującym dany zawód.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

napisy, kapelusz, karteczki z zawodami, , kolorowe kartki, talerzyki, słodycze, butelka, gwiazdy z wróżbami, przedmioty (nici, grzebień książka, linijka, łyżka, auto, klocek) , magnetofon, płyty CD,

Przebieg spotkania :

 1. Nauczycielka przebrana za czarownicę rozpoczyna zabawę słowami :
  "Jestem dobra czarownica
  to dla nikogo nie jest tajemnica
  piosenkę dziś zaśpiewamy
  Andrzejki tak powitamy."   

 2. Zabawa ilustrowana ruchem do piosenki "Czary - mary "
 3. Pogadanka na temat: "Dnia św. Andrzeja" – przybliżenie tradycji tego święta
 4. Pytania do dzieci:

- Czy znacie jakieś sposoby aby dowiedzieć się co kogoś czeka w przyszłości?

- Kto może nam w tym pomóc?

Można też wróżyć sobie samemu, ale trzeba to robić w czasie niezwykłym. Do dzisiaj przetrwała jedynie tradycja andrzejkowa, będąca jedynie zabawą połączoną ze wspólnymi wróżbami dziewcząt i chłopców.

Niegdyś  była ona przekazywana   z  pokolenia  na  pokolenie. W  przedostatni  dzień   listopada  wszystkie  panny  chciały się  dowiedzieć  o  swoim  losie. Pannom we wróżbach pomocne były woda, ogień  i  zwierzęta. Dziewczęta wróżyły z butów ustawionych  jeden za drugim. Losowały włożone pod poduszkę kartki z imionami chłopców.

Obecnie andrzejki są wesołym spotkaniem towarzyskim dostarczającym wielu przeżyć i emocji. Zapraszam, więc i Was na wspólną zabawę andrzejkową.

 1. Nauka zaklęcia :

Abra kadabra simsula bam
Niech wróżba przyszłość pokaże nam.

 

 1. WRÓŻBA I - GWIAZDA

Na środku Sali leży butelka, a wokół niej gwiazdy symbole. Wybrane dziecko kręci butelką i odczytuje symbol, który wskazuje butelka.

Korona – w przyszłości będziesz ważną osobą, obejmiesz ważne stanowisko.
Książka – przed tobą kariera naukowa, zaszczyty.
Serce – czeka cię wielka miłość i szczęście rodzinne.
Moneta – będziesz bardzo bogatym biznesmenem, sukces w interesach.
Gwiazda – przed tobą kariera aktorska lub piosenkarska, będziesz gwiazdą.
Palma – czekają cię wspaniałe przygody, zostaniesz podróżnikiem.

 1. WRÓŻBA II - Magiczny worek

Aby dowiedzieć się, jaki zawód dziecko będzie wykonywać w przyszłości, dzieci podczas przerwy w muzyce losują z worka przedmiot będący symbolem danego zawodu:

- Maska lekarska- lekarz
- chochla – kucharz,
- kreda – nauczyciel,
- kajdanki – policjant,
- pieniądz - księgowa
- pędzel - malarz,
- igła – krawcowa,
- piłka – sportowiec,
- książka – naukowiec,
- grzebień – fryzjer,
- zegarek – zegarmistrz,
- gwiazda – przed tobą kariera aktorska,
- pantofelek – tancerka,

- auto –kierowca

-  klocek- budowniczy

 1. WRÓŻBA III – KOLORY 

  Dzieci siedzą w kole, Po kolei losują karteczki w sześciu kolorach. Wstają dzieci, którzy wylosowali dany kolor, a nauczyciel czyta z Księgi wróżb o jakich przestrogach na przyszłość mówią dzieciom wylosowane kolory.

  Czerwony – jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczyć, bo w przyszłości będziesz musiał być częstym gościem u dentysty. Wszyscy wiedzą, jak bardzo tego nie lubisz.
  Zielony – bądź ostrożny w drodze do przedszkola. Patrz uważnie pod nogi i bacznie rozglądaj się na przejściu przez ulicę. Gdy będziesz uważał, to nic złego ci się nie stanie.
  Żółty-  bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Nie pij zimnych napojów, gdy jesteś spocony, noś zawsze zimą czapkę i nigdy nie zapominaj o szaliku.
  Niebieski – zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś zgubić. Nie przywłaszczaj sobie rzeczy kolegów.
  Biały- pijesz za mało mleka, masz słabe kości. Jedz więcej nabiału, a nie tylko chipsy i cukierki.

Czarny – nie zaśmiecaj środowiska. Papierki i inne śmieci wrzuć do kosza.

 

 1. WRÓŻBA IV -Marsz butów

Dzieci zdejmują z lewej nogi buty i ustawiają jeden za drugim, czyj kapeć znajdzie się przed drzwiami, ten pierwszy się ożeni.


10.  WRÓŻBA V -Rzucanie butem

Wszyscy rzucają butem w stronę drzwi, czyj but odwróci się  noskiem w stronę drzwi, tego jutro spotka coś miłego.

 

11.  WRÓŻBA VI- 5 Talerzy

Pod talerzami znajdują się: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, muszelka, kamyk. Każdy z tych przedmiotów ma swoje tajemnicze znaczenie:


Cukierek - życie słodkie i wesołe, 
Piórko - życie lekkie i przyjemne, 
Ziarenko pieprzu - życie pełne przygód, 
Muszelka - życie na morzu lub w dalekim kraju,  
Kamyk - życie pracowite i pożyteczne,

 

12.  WRÓŻBA VII -Cukierek z wróżbą.  

 

13.  Tańce i zabawy  przy muzyce.

 

14.  Zakończenie zabawy.

Opracowała: Mariola Hrynkiewicz

 

 

 


 

SCENARIUSZ WYCIECZKI DO LECZNICY I SPOTKANIA Z WETERYNARZEM

Data: 22.10.2009

Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne

Temat: „Jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś”

Cele: - zapoznanie dzieci z pracą weterynarza, wyglądem lecznicy i zadaniami jakimi się

zajmuje,

- zapoznanie dzieci tekstem wiersza „ Chory kotek”,

- wdrażanie dzieci do samodzielności podczas ubierania się i rozbierania,

- utrwalenie właściwych zasad opiekowania się domowym pupilem, takich jak: zdrowe

odżywianie, szczepienia ochronne, dbanie o bezpieczeństwo, rozpoznawanie

podstawowych chorób.

- pokazanie, że zwierzę choruje bardzo podobnie jak człowiek i jak on ma prawo do

leczenia.

Metody: słowne: pogadanka, wiersz, zadawanie pytań

percepcyjne: pokaz

czynne: zadań stawianych dziecku

Formy: indywidualna, zbiorowa

Pomoce: tekst wiersza,

PRZEBIEG

I. Czynności przygotowawcze:

- ustalenie terminu spotkania z weterynarzem oraz celu wycieczki

- poinformowanie rodziców o planowanej wycieczce.

 

II. Przygotowanie dzieci do wycieczki:

- poinformowanie dzieci o celu wycieczki,

- zapoznanie z wierszem  „ Chory kotek”

- przypomnienie zasad obowiązujących podczas wycieczki, zachęcenie dzieci do aktywności, do odważnego zadawania pytań pani weterynarz

 

III. Wyjście dzieci:

- samodzielne ubieranie się w szatni

 

1. Obejrzenie lecznicy dla zwierząt. Poznanie zasad funkcjonowania lecznicy, zapoznanie z podstawowym sprzętem.

2. Rozmowa z panią weterynarz. Poznanie podstawowych zasad dbania o zwierzęta domowe. Rozmowa o tym jak pomóc zwierzętom przygotować się do zimy.

3. Podziękowanie pani weterynarz za spotkanie. Powrót do przedszkola.

 

IV. Ewaluacja wycieczki:

Podsumowaniem wycieczki i sposobem na sprawdzenie wiadomości zapamiętanych przez dzieci jest „test niedokończonego zdania”

Nauczycielka : „Gdybym był psem, to chciałbym, żeby...”:

Dzieci udzielają odpowiedzi kończąc zdanie..

 

Opracowała: Węglarz Marta

 

 


 

 

SCENARIUSZ IMPREZY GMINNO-POWIATOWEJ

„ POWIDLAKI – DOŻYNKI POWIATU NIAŻŃSKIEGO 2009”

Data: 12.09.2009

Miejsce: scena na placu OSP w Krzeszowie

Opracowała: Beata Tryka

Osoby odpowiedzialne: Beata Tryka, Marta Węglarz

Cel główny: Promocja przedszkola w środowisku lokalnym, kultywowanie tradycji regionalnej.

Cele szczegółowe: Dziecko:

- pokonuje swoją nieśmiałość recytując wiersze o śliwkach, powidłach i o Krzeszowie,

- uczy się pozbywać strachu i tremy przed występem na scenie,

- śpiewa piosenki tematycznie związane z dożynkami,

- kultywuje tradycje regionalne,

- promuje przedszkole w środowisku.

Forma: występ na scenie

Pomoce: nagrania utworów z muzyką dziecięcą, opaski na głowy ze śliwkami, kołnierze

z bibuły.

 

 

PRZEBIEG

 1. Wiersz „ Powitanie przedszkolaków”

Nastał dzień radosny i szczególnie miły

Od samego rana serduszka nam biły

Przynieśliśmy śliwki i powidła nowe

Żeby nimi uczcić święto Powidłowe.

 

Nasza miła pani przykładem nam świeci

A wiemy jak trudno uczyć dzieci.

Lecz jesteśmy chętni, pilnie się uczymy

I w nagrodę dzisiaj śliwki przynosimy.

 

By nas posłuchali bardzo zapraszamy

Z serca pozdrawiamy, bo jesteśmy mali.

Życzymy więc zdrowia, dużo łaski z nieba

Następne zespoły też wysłuchać trzeba.

 1. Piosenka „ Piosenka starszaków”
 2. Wiersz  „ Piknik w Krzeszowie”

Tu w Krzeszowie piknik jest                    Każdy śliwki mieszać chce

Razem chcemy bawić się                         Potem wszyscy zjedzą je

Ciężka praca przed nami                          W słoiczki wkładamy wraz

Powidła zasmażamy.                                Poczęstunku nadszedł czas.

 

Wieki kocioł tu mamy                              Brzdąc powidła smaży też

Śliwki w niego wrzucamy                        Bo z doliny Sanu jest

Kucharz bardzo stara się                          Krzeszowskie powidła mamy

W pocie czoła miesza je.                          Przyjaciołom je rozdamy.

 

W kotle już gotuje się

My mieszamy chętnie je

Brzdące skaczą tu i tam

Z nimi bardzo miło nam.

 

 1. Piosenka „ Tańcowała jesień”.
 2. Wiersz „ Śliwka robaczywka”

Przyszła do doktora śliwka                 Ta jej zaraz radę dała

Znana jako robaczywka.                      Więc jej śliwka posłuchała

Dość już miała tych robali                   Rada była całkiem prosta

Co to u niej zamieszkały.                     Pryskać się, gdy przyjdzie wiosna.

 

Nie chce wierzyć temu doktor            Nie uciekać przed pryskaniem

Wziął do ręki swój stetoskop              I nie chować się za sianem.

I przebadał ją dwa razy                       Takie są zabiegi w sadzie

Lecz nic śliwce nie poradził.               Tyle tobie ja poradzę.

 

Zawiedziona, obrażona                        I wy dzieci drogie moje

Poszła bardzo zasmucona                    Myjcie się choćby za dwoje

Lecz spotkała panią sowę                    Bo kto nie dba o się wcale

Co to mądrą miała głowę.                    To ten właśnie ma robale.

 

 1. Piosenka „ Idzie jesień”
 2. Wiersz „ Szła jesień”

Szła jesień przez sady,                         Duże gruszki złote

Drzewa malowała.                               Ciemne śliwki lśniące.

Skąd ona kolory                                  Takie kolorowe

Takie ładne miała?                               To wszystko, nęcące.

 

Liście kolorowe                                   Jabłuszka na drzewach

Żółte i czerwone                                 Soczyste dojrzałe

Złociste, brązowe.                               Będą jeść je dzieci

Są też i zielone.                                  Te duże i małe.

 

 1. Piosenka „ Gdy smutno ci i źle”
 2. Wiersz „ Jesienny czas”

Gdy lato się kończy, jesień rozpoczyna,

To nasz babunia czarować zaczyna,

Zjawiają się w kuchni przeróżne słoiki,

W słoikach zamyka babcia smakołyki.

Dżemy malinowe, powidła śliwkowe,

Konfitury z wiśni, soki porzeczkowe,

Sałatki warzywne i suszona mięta,

To jest pełnia lata w słoiczkach zamknięta.

Babcia czarodziejka zawsze ma

Dobrych rad, mądrych rad cały kosz.

Babcia czarodziejka, ona wie, co się je,

Co ma tak dobry smak.

Babcia czarodziejka daje nam zdrowia dar,

Smaczny kęs, słodki czar.

Babcia, dobra wróżka, ona zna czarów moc,

Zaklęć sto.

 

My z siostrą i bratem babci pomagamy,

Żeby jak najwięcej konfitur usmażyć,

Zakisić ogórki, ususzyć warzywa,

Wtedy będzie bardzo kolorowa zima.

Babcia czarodziejka, ona wie najlepiej,

Że takich przysmaków nie kupi się w sklepie.

W słoiczkach zamknięty kolor, smak i zdrowie,

Pamiątka po lecie na zimową porę.

 1. Piosenka „ Na zabawę dzisiaj moda”
 2. Wiersz „ Jesienią”

Ma jabłonka pełno jabłek,                                    Tak prześlicznie w ogródeczku,

Pełno śliwek – śliwa                                            Tak się listki złocą.

Chodźmy sobie do ogródka,                                 Nazbieramy pełne kosze

Jak jesienią bywa.                                               Jesiennych owoców.

 

Śliwki wszystkie fioletowe,                                    Dziękujemy ci jabłonko

Jabłka się czerwienią,                                           Tobie, śliwko miła,

Chodźmy po nie do ogródka                                  Żeś nas pięknym swym owocem

Jak zwykle jesienią.                                              Hojnie obdarzyła.

 

 

12. Piosenka „ Jesienna cha – cha”.


 


 

 


SCENARIUSZ CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ

W WYKONANIU DZIECI PIĘCIOLETNICH I SZEŚCIOLETNICH

PODCZAS KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWIE

,,CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KRZESZÓW”

Data: 16.12.2009 r.

Osoby odpowiedzialne: Marta Węglarz, Beata Tryka

Miejsce konferencji: Gminny Ośrodek Kultury

Cele :

- dostrzeganie i opowiadanie o zmianach jakie zachodzą w obrębie bliskiego otoczenia dziecka związku z rozwojem i inwestycjami,

- budzenie przywiązania do swojej miejscowości,

- nabywanie nowych wiadomości,

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wykonywanie wierszy i piosenek,

- wprowadzenie dzieci w świąteczny i zimowy nastrój,

Metody:

 • słowne
 • zadaniowe

Formy:

 • praca z całą grupą,
 • indywidualna.

 

Środki dydaktyczne: magnetofon, kasety, płyty CD ,,Polskie obrzędy…”, ,,Wesołych Świąt” , ,,Ja i moja szkoła”, nagłośnienie, mikrofon.

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA:

1. Powitanie

Gości witać to nie sztuka, potrafią i mali.

W dowód tego, że to prawda mnie tutaj wybrali.

Witam na lewo, witam na prawo.

A jeśli się miłym gościom spodoba

Niech biją nam brawo.

2.Wiersz  "Ptaszek w gościnie". S. Jachowicz


Puk, puk, ptaszek do okienka:
"Niech tam otworzy panienka;
Bo to teraz straszna zima,
Nigdzie i ziarneczka nie ma".

I ptaszynie otworzyli,
Ogrzali i nakarmili,
A ptaszyna, wdzięczna za to,
Śpiewała im całe lato.

 

3.Piosenka„Święty Mikołaj”– płyta „Wesołych Świąt”– nr 2

 


4. Wiersz "Biegały ptaszki". Tadeusz Kubiak


Biegały, ptaszki biegały
po śniegu jak płótno białym.
Stukały dzióbkiem w okienko:
- Rzućcie nam prosa ziarenko!
Ziemia na kamień zmarznięta.
- Czy o nas nikt nie pamięta?
Wybiegły dzieci z przedszkola,
sypią ziarenka na pole.
Ptaszki ziarenka zebrały
i dalej - frrr - poleciały.

 

5.Piosenka  „Puk, puk”– płyta „Wesołych Świąt”– nr 3

 

M. Konopnicka "Zła zima"

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!


7..Piosenka„Przyjedź do nas Mikołaju”– płyta ,,Ja i moja szkoła”- nr 12

 

8. Wiersz ,,Pada śnieg”

Pada, pada, pada śnieg

I wieje, wieje wiatr

Chociaż wkoło zima zła,

Idę sobie w świat

I choć mrozik szczypie w uszy

Nie martwi mnie to.


9.Piosenka„To Mikołaj”– płyta „Wesołych Świąt”– nr 10

 

10. Wiersz "Śnieg". Tadeusz Śliwiak


Chociaż mróz w policzki szczypie,
chociaż śnieg nam w twarze sypie,
nie martwimy się tym wcale.
Padaj śniegu, padaj dalej.
Dobrze, że nie jesteś deszczem,
padaj śniegu, padaj jeszcze.
Padaj nawet tydzień cały,
miękki śniegu, śniegu biały.

My do was, wy do nas
białymi kulami
rzucamy ze śmiechem,
bo śnieżka nie kamień.

 

11. Piosenka ,,Święty Mikołaj”- płyta ,,Polskie obrzędy…..”- nr 3

12.Podziękowanie zgromadzonym gościom za uwagę.

 

OPRACOWAŁY: M. WĘGLARZ, B. TRYKA

 


 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Data : 21.01.2010


Cele edukacyjne :

− kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie

w nowych i trudnych sytuacjach,

− rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach

z   dziećmi i dorosłymi

− kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej jaką jest rodzina

− rozszerzanie informacji o swojej rodzinie

− wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych,

− rozwijanie talentów artystycznych..


Cele operacyjne:

·       dzieci czują się współgospodarzami podczas przygotowań sali do uroczystości,

·       dzieci wiedzą, że osobom starszym należy okazywać szacunek i wdzięczność za

pomoc w   wychowywaniu wnucząt ,

·       dzieci potrafią zatańczyć tańce Boogie moogi, Papaje:

·      dzieci pokonują nieśmiałość przed publicznym wystąpieniem,

·       dzieci właściwie gospodarują oddechem w czasie recytacji wierszy,

·       dzieci znają treść i melodie piosenek związanych z Dniem Babci i Dziadka,

·       dzieci potrafią zachęcić gości do wspólnej zabawy,

·       dzieci potrafią składać życzenia swoim babciom dziadkom,

·       dzieci potrafią kulturalnie zachowywać się podczas poczęstunku


Przebieg:

1.      Powitanie :

Dziś małych dzieci grono
Zebrało się tu wraz
I wszystkich zacnych gości
Witamy pośród nas.

Mali my jeszcze jesteśmy,
Ale w dzień tak uroczysty
Chętnie gościom pokażemy
To wszystko, co umiemy.

Wiersze, tańce i piosenki

dla Babci i Dziadka,

od miesiąca wciąż ćwiczyła

wesoła gromadka.

Zaraz zaśpiewamy,

zaraz zatańczymy

dla Babci i Dziadka

pięknie wystąpimy.

2.Piosenka: Babciu miła


3.Wiersz

Kochani, dziś okazja rzadka, mamy dzień babci oraz dziadka

Już wiecie jest ich razem czworo, co można sprawdzić – gdy się zbiorą

Wciąż mówią wtedy o tych latach, gdy jeszcze dzieckiem był nasz tata

A nasza mama bez swych lalek, do łóżka iść nie chciała wcale.

A teraz jak ten czas wciąż leci! Cieszą się dziećmi swoich dzieci.

I myślą widząc ich gromadkę, że miło babcia być i dziadkiem.

4. Wiersz „Babcia”

Jestem sobie wnuczka mała, moja babcia jest wspaniała

Zna tuziny pięknych bajek, których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki, różne wiersze, zgadywanki,

Zawsze zgrabnie piłkę łapie, aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty, kocham babcię to nie żarty.


5.Piosenka: Mój dziadek


6. Wiersz „Dziadek”

Najlepiej jest u dziadka, to każde dziecko wie,

Najlepiej jest u dziadka, gdy smutno ci i źle.

On opowie o przygodzie, gdy był mały tak jak ty!

On cię weźmie na kolana i rozterki miną w mig.


7.INSCENIZACJA:


NARRATOR:

Jedzie Jacek tramwajem, rozsiadł się wygodnie

I patrzy jak po mieście spacerują przychodnie

Przy Jacku stoi babcia:


BABCIA :

Siedź sobie wnuczku drogi

Stara babcia postoi, choć ty młode masz nogi


NARRATOR:

Wysiadł Jacek, a babcia ciężkie paczki zbiera,

Czy ktoś z was by pochwalił tego kawalera?

8.Piosenka: Babcia i dziadek od bajek i zagadek


9.Wiersz „Kalendarz”

Kalendarz ma kartek wiele:

czarne- na co dzień,

czerwone- w niedzielę.

Zrywam dzisiaj kartkę.

Znowu zwykła strona!

Lepsza na Dzień Babci i Dziadka

byłaby – zielona,

albo żółta, słoneczna,

pachnąca jak róża…

Zrobię Wam kalendarz,

Kiedy będę duża.

10.Taniec: Papaja

11. Wiersz: „Dziadkowie”

Babciu miła, Dziadku drogi

przychodzimy w wasze progi

i z okazji tego święta

mamy buzie uśmiechnięte.

Więc uśmiechy dziś dajemy

Babcię, Dziadka całujemy.

I wy – przy tak wielkim święcie

bądźcie także uśmiechnięci.

12.Piosenka: Dziadek

13.Wiersz „Babcia i dziadek”

Przyszła do mnie Babcia, ubranie moje zbiera

I zanim co powiem już mnie ubiera.

Myślę sobie to mi opinię zepsuje

Więc mówię do Babci - Babcia żartuje.

Nie rób mi wstydu przed kolegami

My przedszkolaki ubieramy się sami.

To jasne słoneczko co świeci na niebie

Niechaj zawsze dziadziusiu świeci dla ciebie.

A ja ci przyrzekam, chociaż jestem mała

Że przez całe życie, będę cię kochała.

Powiem krótko, lecz serdecznie – drogi dziadku, żyj nam wiecznie.14.: Wiersz: Babcia w okularach


DZIEWCZYNA:

Nasza Babcia choć nie stara, czyta książki w okularach

CHŁOPAK:

Babciu droga! Wnuk się pyta Czemu w okularach czytasz?

Okulary to ozdoba, czy się tobie nie podobam?

CHŁOPIEC:

Niepotrzebne Ci ozdoby, Ciebie przecież serce zdobi!


14.Piosenka: Moja babcia


15. Wiersz „ Migu – migu ”


Wzięła babcia srebrne druty
I sweterek stary spruty.
Migu – migu zrobi Ali
Ze sweterka ciepły szalik.

Będą także dla Radeczka
Nauszniki i czapeczka.
A dla Kacpra, co jest malcem,
Rękawiczki z jednym palcem.

A ja babci też pomogę
I kłębuszek z wełny zrobię.
A gdy minie parę latek
Kupię babci piękny kwiatek.

16. Życzenia

Nowy Rok – pora życzeń, życzeń więc z życzeniami

Wszystkie wasze wnuki, stoją tu przed wami.

Wszystkim Babciom – Nowa Jesień ,niech pogodne dni przyniesie

Dziadkom zaś niech Nowa Zima, srebrne gwiazdki poprzypina.


17. Piosenka:  Sto lat

18.Rozdanie upominków

19.Poczęstunek

20. Zabawy przy piosenkach : Boogie –voogie, Kaczuszki, Dwóm tańczyć się zachciało,

 


SCENARIUSZ – WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Z DZIEĆMI Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BYSTREM

 

Cele główne:

-zapoznanie z tradycją  związaną ze Świętami Bożego Narodzenia,

-wdrażanie dzieci do wspólnego śpiewu i zabawy wspólnie z uczniami klasy „ 0” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem,

-kształtowanie prawidłowych form komunikacji werbalnej

 

 

Cele operacyjne: dziecko

-zna zwyczaje i tradycję związaną ze Świętami Bożego Narodzenia

-wyraża słowem, ruchem, śpiewem treść piosenek

-zna popularne kolędy

-zna charakterystyczne cechy przedstawianych postaci

-koloruje w grupie przygotowany wcześniej rysunek

-przestrzega zawartych umów dotyczących kultury zachowania

 

Formy pracy: indywidualna jednolita, zróżnicowana, grupowa jednolita, zbiorowa.

Metody:

 • podająca
 • praktyczna
 • problemowa

Pomoce dydaktyczne:

sprzęt grający, płyty, ilustracje do kolorowania, stoliki, kredki,  dekoracja świąteczna, poczęstunek dla  wszystkich uczestników, drobne upominki dla zaproszonych gości.

 

Przebieg

 

 1. Wstęp ( Pani Dyrektor):

 

Powitanie przybyłych gości.

2. Wprowadzenie w temat spotkania – Ksiądz Sławomir ewentualnie nauczyciel.

3. Recital kolęd w wykonaniu przedszkolaków. (4 – kolędy)

4. Zabawy ruchowe i muzyczne wszystkich dzieci razem:

- Krasnoludki

-Jedzie pociąg

- Papaja

- Kaczuszki

5. Konkurs na najładniej zaśpiewaną kolędę:

-6-latki ze Szkoły Podstawowej w Bysterm

- 3 i 4- latki

- 5-latki

-6–latki z przedszkola

 

6.  Grupowe kolorowanie obrazków

Każda z grup wiekowych dostanie kredki i karton z obrazkiem, tematycznie związanym ze

świętami do pokolorowania.

7. Wspólny poczęstunek, śpiewanie kolęd, wręczenie upominków, podziękowanie za wspólną zabawę.

 


Żyj z przyrodą w zgodzie!

– scenariusz uroczystości przedszkolnej

z okazji Dnia Ziemi

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie  obchodzone jest uroczyście wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tego dnia szczególnie powinniśmy pomyśleć o tym, jak chronić nasz wspólny dom – ZIEMIĘ! Warto zastanowić się, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom był zdrowy, piękny i czysty. Bo jak powiedziała poetka:

Niech skacze pasikonik,

niech świerszczyk w trawie dzwoni...

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las.

Ja i ty – żyję tylko raz...”

M. Buczkówna „Tylko raz”, fragm.

Świadomość ekologiczną warto wyrabiać już u przedszkolaków, bo „czym skorupka za młodu nasiąknie...”DATA: 22.04.2010 rok
Opracowały: Marta Węglarz, Beata Tryka
CELE:

- kształtowanie postaw proekologicznych wobec Ziemi i Świata przyrody,
- utrwalenie znajomości sposobów ochrony przyrody,
- doskonalenie umiejętności segregowania odpadów,
- tworzenie warunków do prowadzenia samodzielnych doświadczeń i obserwacji, interpretowania, wnioskowania,
- stosowanie ciekawych technik plastycznych pozwalających dziecku przekazywać swoje uczucia, emocje, nastroje.PRZEBIEG:


I. Powitanie rodziców i zaproszonych gości z Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszowie.


II. Inscenizacja:
Ludek I:

My jesteśmy Leśne Ludki,
Mamy tutaj swoje budki.
Las to nasza jest ojczyzna,
Wspólna wszystkich,
Każdy przyzna.

Ludek II:

Tu poziomki, a tam krzaczek,
Nazbieramy jagód wiele.
Będzie z nich przepyszny soczek,
Las jest naszym przyjacielem.

Ludek I:

Ale co to moi mili,
Czy mnie aby wzrok nie myli?
Czyście tutaj to widzieli?
Skąd te śmieci się tu wzięły?

Ludek II: ( chwyta się za głowę, rozgląda zmartwiony)
Co to będzie? Co to będzie?
Śmieci wokół pełno wszędzie!
Z tego będzie wielka szkoda!
Brudny las, niezdrowa woda!

 

Piosenka : ,,Leśne duszki”

 

Wiersz:

Oj! Nie martwcie się Ludkowie,
My wam zaraz pomożemy.
Przedszkolaki znają rady,
Dobre rady na odpady.

Papier, plastik, aluminium,
Ziemia tego znieść nie może,
Góra śmieci ją przykryje,
Jeśli ktoś jej nie pomoże.
Ale radę na to mamy:
Ze starego nowe zrobić!
Tym się już zajmiemy sami,
Gdzieś te śmieci trzeba złożyć!Zbieraj puszki i nie zwlekaj,
W skupie sprzedaj za trzy złote,
Coś mieć będziesz z tego potem:
Czystą Ziemię i coś jeszcze,
I energię i powietrze.
Zdrową wodę i przyrodę.
Żyć z przyrodą trzeba w zgodzie!

 

Piosenka : ,,Cztery żywioły”

Wiersz Tomkiem każdy z nas być może

1.Kupił Tomek czekoladę. Usiadł w parku by ją zjeść.

Papier rzucił wprost na trawę chociaż koszy stało sześć.

2.Wstydź się Tomku, wstydź się Tomku Napraw szkodę, póki czas!

Grzeczne dzieci wiedzą dobrze. O przyrodę trzeba dbać.

3. Zwołał Tomek swych znajomych .I z powagą mówi tak:

„Bardzo proszę was o pomoc, posprzątajmy razem park.

4. Tomkiem każdy z nas być może.  Mniejsza ile skończył lat.

Mądrzy ludzie wiedzą dobrze: O przyrodę trzeba dbać.

 

Piosenka :,,Oj dana . oj dana”.

 


III. Przyrzeczenie przedszkolaków – MAŁYCH EKOLOGÓW


1. Nie będziemy niszczyć zieleni i łamać drzew.

2. Nie będziemy płoszyć zwierząt i zrywać roślin chronionych.

3. Będziemy dbać o rośliny w naszej sali i wokół przedszkola.

4. Będziemy segregować śmieci.

5. Będziemy uczyć innych - jak dbać o środowisko.IV. Szanujmy naszą Ziemię – krzyżówkowy quiz-
rozwiązywanie krzyżówki z hasłem. Na końcu odczytują wspólne hasło: RECYKLING!


POMOCE: duża plansza z krzyżówką, koperta z  hasłami, flamaster.

Hasła:
1. Trujące odpady- zbieramy je w przedszkolu. ( baterie ).
2. Pierwszy, wiosenny ptak- podniebny dzwonek ( skowronek).
3. Przez cały rok ogrzewa naszą planetę. ( słońce).
4. Żółty, śliczny motyl-fruwa nad łąką, gdy grzeje słonko. ( cytrynek).
5. Wisła - to najdłuższa w Polsce ……………………..( rzeka ).
6. Kwiecień- plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę ……..……..( lata ).
7. Widać je na niebie, gdy czas spać na ciebie ( gwiazdy).
8. Żabkę zje na śniadanie, na jednej czerwonej nodze stanie ( bocian).
9. Mają to drzewa iglaste, a nie mają drzewa liściaste ( igły).


V. Segregujemy odpady
Dzieci nakładają jednorazowe rękawiczki, wykorzystując worki, dokonują segregacji odpadów i wkładają do odpowiednich pojemników.

POMOCE: odpady: butelki plastikowe, baterie, puszki alu, gazety, pudełka kartonowe; arkusze szarego papieru, rękawiczki foliowe, worki na śmieci; pojemniki w odpowiednich kolorach do segregacjiVI. Kraina Pędzlem Malowana– warsztaty plastyczno- konstrukcyjne.
Dzieci wykorzystując różnorodne materiały wykonują pejzaże (z piasku, drobnych kamyczków), drzewa (szary papier, gałęzie, kolorowe kwiatki z bibuły), planetę Ziemię (duża piłka, malowanie jej farbami plakatowymi), makietę lasu, wsi, obrazy malowane na kamieniach polnych, wisiorki z muszelek i sznurka, itp.


POMOCE: szary papier, klej, gałęzie, kamienie polne, plastelina, farby plakatowe, pędzle, kolorowa bibuła, makulaturowego – śniadaniowego, masa solna, muszle, sznurek, sylwety drzew, zwierząt, domów do wykonania makiety, piasek, żwirek, kasza manna, itp.
VII. Zakończenie:

Podziękowania za przybycie rodzicom i zaproszonym gościom, wręczenie symbolicznych upominków.

 

 


 

 

 

Scenariusz uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Matki

 


Data: 27.05.2010 rok

Osoba odpowiedzialna: Tryka Beata

Opracowała: Tryka Beata

Cele ogólne:

- kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny,

- umacnianie więzi emocjonalnej z mamą,

- sprawianie radości mamie poprzez obdarowywanie jej upominkiem,

- przezwyciężanie tremy podczas indywidualnych występów,

- rozwijanie umiejętności recytatorskich , tanecznych i wokalnych.

Metody:
- integracyjne,
- aktywizujące


Formy:
-z całą grupą,

- indywidualne

Pomoce: płyty CD, odtwarzacz CD, prezenty dla mamy, dekoracja, wiersze, piosenki, konkursy.

Przebieg uroczystości:

1. Powitanie


2.Wiersz:,,Maj”


Maj - to najpiękniejszy miesiąc w roku

I dlatego właśnie w tym miesiącu obchodzimy DZIEŃ MAMY.

Mama to przecież najpiękniejsza i najdroższa osoba na świecie.

Posłuchajcie więc kochane mamy co mamy Wam do powiedzenia.

 


3. Wiersz:

W kalendarzu Święto Matki

Z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

Za twe trudy daję serce, i przepraszam za me psoty, za wybryki i kłopoty.


4. Wiersz:


Moja mama jest jak wiosna,
Taka piękna i radosna,
Kocha mnie - ja o tym wiem,
I ja mamo kocham Cię!
Dam Ci gwiazdy, słońce, niebo,

Dam Ci kwiatów bukiet wielki,

Potem uśmiech, wielki całus,

Nawet oddam Ci cukierki.
Dziś Dzień Mamy, więc dla Ciebie

Zrobię wszystko o czym marzysz.

Tylko troszkę mi pomożesz.

No bo jestem jeszcze mały.
Dziękujemy Ci mamusiu,

Za twe serce złote.

My urwisy cię kochamy, Nie zapomnij o tym.

5. Piosenka pt. ,,Brawa dla mamusi” (4) z albumu ,,Kocham Cię Mamo”


6. Wiersz:

Moja mama jest zwyczajna,

Zwykły człowiek, czy to źle?

Czasem bywa bardzo fajna,

Czasem nie wie czego chce.
Czasem drażni ją pogoda,

Bo z ciśnieniem coś tam źle.
Czasem nie ma dla mnie czasu,

I ofuknie, tak że hej!

I nie lubi też hałasu, ale jak nie kochać jej.

Ano właśnie, jak nie kochać jej!

7. Piosenka pt. ,,Niespodzianka dla mamusi” (9) z albumu ,,Kocham Cię Mamo”


8. Wiersz:

Tak to właśnie jest być mamą!

Ciągle kłopot! Wieczny kram!

Same łaty, dziury, psoty, Co ja z tymi dziećmi mam!
Kochać moich urwipołciów,

Oj, niełatwe to zadanie,

Trzeba umieć raz przytulić, raz przełożyć na kolanie.

No, gotowa nowa łatka, Ale jutro znów to samo!

Co tam mruczysz ty łobuzie! Że cię kocham moja mamo!

9. Piosenka pt.,, Hej, mamo, mamo” (10) z albumu ,,Kocham Cię Mamo”

10. Wiersz: ,, Mamo!”


Abyś zawsze przy nas była, najpiękniejsza i jedyna.

Mądra, dobra, ukochana taka bliska nasza mama.

Dużo mamie mówić miałem, lecz gdy biegłem zapomniałem.

Więc mamusiu nadstaw uszka i zapytaj sie serduszka.

Niech ci powie jego bicie, że ja kocham cię nad życie.


11. A na koniec wszyscy razem pięknie zatańczymy, i tym tańcem naszym mamom, dzień ten umilimy.

12. Taniec „Krakowiak”

13. Piosenka pt.: „Sto lat” (z podkładem muzycznym)

14.Wręczenie prezentów przygotowanych przez dzieci.

15. KONKURSY:

1. Zadaniem mam jest odnalezienie i zabranie swojego portretu (prace nie są podpisane). Mamy, które dobrze odgadły, którą pracę wykonało ich dziecko nagradzane są brawami.
2. Mamy słuchają kolejnych nagranych wcześniej wypowiedzi dzieci na ich temat. Po wysłuchaniu powinna zgłosić się mama, o której była mowa. Dzieci potwierdzają lub zaprzeczają.

18. Wspólny poczęstunek.

 


 

Scenariusz wizyty sześciolatków i pięciolatków z Przedszkola Gminnego

w Zespole Szkół w Krzeszowie

 

 


Przedmiotem wizyty jest poszerzenie wiedzy dziecka sześcioletniego i pięcioletniego o szkole, klasie, uczniach, pani. Poznawanie rzeczywistości, różnorodne przeżycia związane z pierwszą wizytą w szkole dostarczają przedszkolakom materiału do rozmów z rówieśnikami i wychowawcami, rodzicami i rodzeństwem, stanowią więc podstawę rozwijania mowy dziecka.

Data: 24.05. 2010 rok

Osoby odpowiedzialne : Beata Tryka, Marta Węglarz

Opracowała: Tryka Beata

Cele wizyty:

- przygotowywanie sześciolatków do podjęcia nauki w szkole,

- ukształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, do obowiązków, do nauczycieli,

- umożliwienie sześciolatkom zdobycia nowych wiadomości,

- wzbogacanie doświadczeń i umiejętności,

- integracja uczniów i przedszkolaków.

Metody:
- integracyjne,
- aktywizujące


Formy:
-z całą grupą,


Przebieg wizyty:

1. Powitanie w szkole. Zapoznanie z Dyrektorem i Gronem Pedagogicznym.

2. Zwiedzanie szkoły.

3. Swobodne rozmowy przedszkolaków z pierwszoklasistami.

4. Pokaz podręczników, kart pracy, zeszytów, przyborów szkolnych, wytworów

pracy.

5. Pożegnanie.

 Scenariusz wycieczki do biblioteki

Data: 7.06.2010 rok

Osoba odpowiedzialna: Beata Tryka

Opracowała: Tryka Beata

Cele:
- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- kształtowanie poczucia szacunku dla książek,
- wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki,
- poznanie pracy bibliotekarza,
- wzbogacenie słownictwa dzieci dotyczącego tematu ,,Biblioteka”.

Pomoce: arkusz papieru A-4, kredki, przykładowe egzemplarze książek, odznaka ,,Małego Czytelnika”

PRZEBIEG:

Rozwiązanie zagadki.
- Rozwiązując zagadkę dowiecie się, gdzie dzisiaj wybierzemy się z wizytą.

,,Oto zagadka książkowa! Dziesięć liter na to słowo, a na końcu jest w nim „teka”,
książka tam na ciebie czeka, coraz to inna, coraz nowsza., to...(biblioteka)”.

Pogadanka n.t. tego czym jest biblioteka oraz jak należy się w niej zachować.

1.Powitanie.

2. Rozmowa tematyczna wokół problemów:
- Czym jest biblioteka?
- Czym biblioteka różni się od księgarni?
-Jak nazywa się osoba pracująca w bibliotece?

3. Rozmowa z Panią bibliotekarką.
Bibliotekarka opowiada o swojej pracy, pokazuje kartę czytelnika, mówi do czego służy. Wskazuje na regały, gdzie są książki dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, encyklopedie, słowniki. Zwraca uwagę na to, że niektórych książek nie można wypożyczać do domu. Zapoznanie z regulaminem korzystania z biblioteki.

4. Rozmowa na temat książek wybranych przez nauczyciela.
Rozmowa z dziećmi na temat książek prezentowanych przez nauczyciela: opisanie ich wyglądu ( gruba – cienka, duża – mała ), próby odczytania tytułów niektórych z nich.
Bibliotekarka pokazuje dzieciom egzemplarz zniszczonej książki, ukierunkowuje rozmowę na temat związany z odpowiednim obchodzeniem się z książką:
- Czym ta książka różni sie od pozostałych znajdujących się w bibliotece?
- Jak myślicie dlaczego ta książka jest zniszczona?
- Dlaczego w tej książce są pozaginane kartki?
-Jak można zaznaczyć miejsce, w którym skończyliśmy czytać?
-Czy należy szanować książki? Dlaczego?

5. Czytelnia.
Przejście do czytelni. Nauczyciel wyjaśnia, że niektórych książek nie można wypożyczać do domu, można je poczytać w tym pomieszczeniu – czytelni. Można w nich wyszukać coś ciekawego, zapisać. Nauczycielka wskazuje na regały z czasopismami. Dzieci podchodzą do regałów, wybierają czasopisma, oglądają, czytają proste teksty.

6. Pasowanie przedszkolaków na ,,Małego Czytelnika”.
Nauczyciel bibliotekarz podczas pasowania wypowiada słowa:
W uznaniu trudu jaki wniosłeś w naukę czytania,
witam Cię w gronie czytelników biblioteki.
- Po pasowaniu dzieci składają przyrzeczenie i otrzymują odznakę ,,Małego Czytelnika”
Przyrzeczenie Małego Czytelnika

My uczniowie klasy zerowej
tobie, książko, przyrzekamy,
że szanować cię będziemy,
krzywdy zrobić ci nie damy.
Obowiązków czytelnika
przestrzegać będziemy pilnie
i z twych rad, i z twych mądrości
korzystać od dziś usilnie!

7. Praca plastyczna- przedstawienie środkami plastycznymi ilustracji
do przeczytanego fragmentu książki.
Słuchanie fragmentu książki wybranej przez nauczycielkę. Po wysłuchaniu tekstu dzieci zasiadają do stolików i wykonują ilustrację do przeczytanego fragmentu.
Nauczycielka zapoznaje dzieci ze znaczeniem słowa ,,ilustrator” (osoba, która wykonuje ilustracje do książki czy czasopisma)

Zakończenie

Wystawa i omówienie prac
Krótka rozmowa na temat tego, czego dzieci dowiedziały się o bibliotece i pracy bibliotekarki
Każde z dzieci otrzymuje kartę czytelnika. Nauczyciel przypomina do czego ona służy.

 

 


 

 

Pożegnanie przedszkola przez grupę sześciolatków

- scenariusz uroczystości.

 


Osoba odpowiedzialna : Beata Tryka

Opracowała: Tryka Beata

Data: 25.06.2010 rok

Cele:

 • przeżywanie nastroju odświętności i wyjątkowości w czasie uczestniczenia w uroczystości pożegnania przedszkola
 • uczestniczenie w uroczystości razem z członkami rodziny
 • pełnienie roli gospodarza wobec zaproszonych gości.
 • wprowadzenie nastroju oczekiwania na wakacje.

Pomoce: płyty CD, magnetofon, dyplomy, dekoracja sali.

Przebieg uroczystości:

Powitanie zebranych Gości przez Dyrektora przedszkola

Część I – POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

1. Dzisiaj jest dzień piękny, uroczysty.

Niech na naszej twarzy uśmiech zagości promienisty.

Taki dzień raz się w życiu zdarza,

Gdy koniec roku przedszkolnego wytryśnie z kalendarza.

2. A kart w kalendarzu było nie mało,

Codziennie jedną zdejmował czas.

I cóż powiecie, ot przeleciało,

I już szkoła wzywa nas.

3. My jesteśmy przedszkolacy.

Grupa nasza to starszacy.

Właśnie dzisiaj nadszedł czas,

By pożegnać wszystkich Was.

 

4. Piosenka pt: „HEJ PRZEDSZKOLE"- ,,Moje 6 lat” poz. 37

 

5. W naszej grupie już od trzylatków,

Nie brakowało wiercipięt, ani gagatków.

Mamy furę gaduł i spóźnialskich kilku.

6. Ktoś się nieraz w szatni rozpychał łokciami,

Więc się pani martwi i wzdycha czasami.

Ale kiedyś z nami skończą się kłopoty,

Już my wszyscy Panią zapewniamy o tym.

 

 

7. Zostawiamy swe zabawki,

Które smutno spoglądają.

Wiedzą wszystkie o tym dobrze,

Że dziś z nami się żegnają.

8. Niech żyją nasze panie

I kraj dziecinnych lat.

To nasze pożegnanie,

Bo już nas wzywa świat.

 

9. Weźmy wszyscy się za ręce

Mali przyjaciele.

Uśmiech w naszej jest piosence,

Radość i wesele.

10. Piosenka pt. „PRZEDSZKOLA CZAS JUŻ MINĄŁ NAM” – ,,Śpiewające brzdące” numer 9 poz. 15

 

11.Od początku była z nami i z naszymi kochanymi rodzicami,

Przejęta wszystkimi troskami.

Nad wszystkim czuwała

I o naszą przyszłość dbała-

Nasza Pani Dyrektor ukochana. Za to wszystko dziękujemy.

 

 

12.Kiedy przyszłam do przedszkola,

Byłam wtedy taka mała.

Jak mamusia szła do pracy,

Ja za nią płakałam.

Panie Beata, Marta, Mariola, Monika łezki ocierały

I bardzo mi w tych trudnych czasach pomagały.

Za to wszyscy dziękujemy.

 

13. Piosenka pt.  ,,POŻEGNANIE” ,,Śpiewające brzdące” numer 9 poz. 17

 

14. Potem czasy się zmieniły:

Pani Beata z nami się bawiła.

Nowe rzeczy, nowe słowa, aby mądra była głowa.

Dobra rada dla nas zawsze była gotowa.

Za to wszyscy dziękujemy.

15. I ostatni roczek minął, jakby z bicza trzasł.

Nasza panie Beata,

Pomagała spełniać nasze marzenia.

Nauczyła nas tu liczyć i prosiła, by pisanie ćwiczyć.

Za to wszyscy dziękujemy.

 

16. Dziękujemy również naszym paniom woźnej i kucharkom:

Za to, że rano już od progu uśmiechem nas witały,

Potem nam posiłki podawały

I nasze sale sprzątały.

Za to wszyscy dziękujemy.

 

17. Jest jeszcze jedna pani, która w ukryciu często bywała,

Ale i do naszej sali często zaglądała:

Pani intendent – Marii,

Która o nasze brzuszki dbała i smaczne produkty na zdrowe posiłki kupowała.

Za to wszyscy dziękujemy.

18. Dzięki paniom kuchareczkom ich kluseczkom-

Dziś już niejedno dziecko wyrosło z Tadka- niejadka

Na prawdziwego niedźwiadka.

Za to wszyscy dziękujemy.

 

19. Był jeszcze ksiądz Sławek

O naszego ducha dbał

I religijną wiedzę  przybliżał nam-

Za to wszyscy dziękujemy.

 

20. I wszystkim pozostałym paniom,

Za pomocną dłoń podaną,

Za uśmiech, radę, dobre serce.

Za to wszyscy dziękujemy.

21. Był jeszcze taki Pan -

Co się Henio  zwał,

O bezpieczeństwo nasze dbał, wystające gwoździe przybijał.

Latem ogródek kosił.

Za to wszyscy dziękujemy.

22. Życzymy Wam wszystkim, by każdy dzień był dla Was miły.

By ranny budzik, srebrne dźwięki układał dla Was w takt piosenki.

Byście zaczynali i kończyli dzień wesoło.

By wiatr Wam pachniał, śmiech Wam szumiał,

I każdy w przedszkolu Was rozumiał.

23. Piosenka pt. „,,Na wakacje się wybierasz” ,,Śpiewające brzdące” numer 6 poz. 14

 

24.Tu w tym przedszkolu dobrze nam było,

Lecz niestety, to co dobre się skończyło.

Dość zabawy, czas do pracy-

Dziś mówimy my- starszacy-

Żegnaj, żegnaj nam przedszkole.

Część II – WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA PRZEDSZKOLA PRZEZ WYCHOWAWCÓW GRUP

 

 Scenariusz imprezy:

,,Pasowanie na przedszkolaka”

 

 


Data: 7.10.2010 rok

Godz. : 10.30

Osoby odpowiedzialne: Beata Tryka, Monika Kostyra

Opracowała: Beata Tryka

Cele:

-         wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i otwartości

-         wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola

-         wzmocnienie więzi emocjonalnej z dziećmi , rodzicami i nauczycielem

-         zaprezentowanie swoich umiejętności i wiadomości zdobytych w przedszkolu

-         wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie

-         integracja rodziców ,zachęcanie do współdziałania

 

Pomoce: dekoracja sali, duża atrapa kredki  , tekst przyrzeczenia,
upominki dla dzieci, poczęstunek,  magnetofon, nagrania muzyki.

 

 

PRZEBIEG :

 

1. Powitanie

2.     Serdecznie i gorąco witam wszystkich rodziców którzy przybyli na dzisiejsze jakże ważne spotkanie. Spotkaliśmy się, ponieważ wszystkie dzieci chciałyby zostać prawdziwymi przedszkolakami. Jest to bardzo ważna przeżycie dla dzieci Ale zanim to nastąpi dzieci mają dla rodziców niespodziankę. Chciałyby zaprezentować wszystko to czego nauczyły się do tej pory. Liczą na mocne i częste brawa. Zapraszamy !

( komentarz nauczycielki)

 

Rzecz to wielka niesłychanie

Gdy się zostać ma przedszkolakiem

Wiele rzeczy trzeba wiedzieć

Wiele rzeczy trzeba umieć.

-   gdzie są klocki, lalki, misie,

-         gdzie jest znaczek z muchomorkiem,

-         jak się tańczy, śpiewa, wiersze mówi,

-         jak się myje ręce, zęby

-         wiedzieć trzeba również , że kolega to najlepszy przyjaciel, z którym należy wspólnie się bawić.3. „Powitanie” – wiersz
My jesteśmy przedszkolacy,
Wszyscy mili, ładni tacy.
Chcemy pięknie Was powitać,
Opowiedzieć, co tu słychać.
Teraz pora na występy
Każdy dzieciak dziś przejęty.
Mili państwo, posłuchajcie,
Oklaskami nagradzajcie.

4. „Jestem sobie przedszkolaczek” – piosenka3 i4 latki
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.


5. „Maluszki” – wiersz

Czterolatki  i trzylatki to są dzieci z tej gromadki,
Co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują.
Skaczą pięknie jak piłeczki, buzie mają jak laleczki,
Ładnie prace wykonują, wydzierają i malują.

6. „Przedszkolakiem jestem ja” – piosenka 3 i4 latki

7. „Dzień pasowania” – wiersz


Idzie sobie przedszkolaczek
Śpiewa, tańczy oraz skacze.
Dziś też powód ma do śmiania,
Bo to dzień jest pasowania.


8.
,,Jesień” – piosenka 5 i 6 latki

9. „Pasowanie” – wiersz
Kalendarz dziś datę ważną wskazuje,
bo pani dyrektor
na przedszkolaków nas pasuje.
Choć pod ciężarem lizaka się uginamy,
wszystkim wyzwaniom w przedszkolu,
na pewno sprostamy.
Panią Dyrektor tu zapraszamy,
Dla Pani specjalne zadanie mamy.
Chcemy poprosić o pasowanie
I prawdziwym przedszkolakiem, niech każdy zostanie.


10. Piosenka 5 i 6 latki   ,, W przedszkolu”

11. Wiersz

Nasza Pani dyrektor

Spogląda szczerze,

Dobrze tutaj będzie teraz już w to wierzę!

 

I Pani do nas

Dziś puszcza oko...

Nie ma co się martwić

w przedszkolu będzie „spoko”!

 

12. Wiersz: W cichy mglisty poranek

W cichy mglisty poranek słychać muzyki dźwięki

To w naszym przedszkolu dzieci ćwiczą piosenki

 

Zbliża się nasze święto, to już tradycja taka

Każdy z nas będzie składał przysięgę przedszkolaka.

 

13.Akt ślubowania:

- Przyrzekamy, co dzień rano buzię mieć zawsze roześmianą!
Przyrzekamy
- Przyrzekamy nie płakać, nie szlochać i panie mocno kochać!
Przyrzekamy
- Przyrzekamy zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować!
Przyrzekamy
- Przyrzekamy choć jesteśmy jeszcze mali , zgodnie się bawić w sali!
Przyrzekamy
- Przyrzekamy piżamę samemu zakładać i na spaniu nie gadać!
Przyrzekamy14. Pani Dyrektor pasuje wszystkie dzieci na przedszkolaka, dotykając ramienia dziecka lizakiem i mówiąc słowa „Pasuję Cię na przedszkolaka”.

Nauczycielki częstują słodkościami.


15 .Zabawy przy muzyce.

 

 

 

 


 

 

Scenariusz imprezy:

,,Pasowanie na przedszkolaka”

 

 


Data: 7.10.2010 rok

Godz. : 10.30

Osoby odpowiedzialne: Beata Tryka, Monika Kostyra

Opracowała: Beata Tryka

Cele:

-         wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i otwartości

-         wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola

-         wzmocnienie więzi emocjonalnej z dziećmi , rodzicami i nauczycielem

-         zaprezentowanie swoich umiejętności i wiadomości zdobytych w przedszkolu

-         wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie

-         integracja rodziców ,zachęcanie do współdziałania

 

Pomoce: dekoracja sali, duża atrapa kredki  , tekst przyrzeczenia,
upominki dla dzieci, poczęstunek,  magnetofon, nagrania muzyki.

 

 

PRZEBIEG :

 

1. Powitanie

2.     Serdecznie i gorąco witam wszystkich rodziców którzy przybyli na dzisiejsze jakże ważne spotkanie. Spotkaliśmy się, ponieważ wszystkie dzieci chciałyby zostać prawdziwymi przedszkolakami. Jest to bardzo ważna przeżycie dla dzieci Ale zanim to nastąpi dzieci mają dla rodziców niespodziankę. Chciałyby zaprezentować wszystko to czego nauczyły się do tej pory. Liczą na mocne i częste brawa. Zapraszamy !

( komentarz nauczycielki)

 

Rzecz to wielka niesłychanie

Gdy się zostać ma przedszkolakiem

Wiele rzeczy trzeba wiedzieć

Wiele rzeczy trzeba umieć.

-   gdzie są klocki, lalki, misie,

-         gdzie jest znaczek z muchomorkiem,

-         jak się tańczy, śpiewa, wiersze mówi,

-         jak się myje ręce, zęby

-         wiedzieć trzeba również , że kolega to najlepszy przyjaciel, z którym należy wspólnie się bawić.3. „Powitanie” – wiersz
My jesteśmy przedszkolacy,
Wszyscy mili, ładni tacy.
Chcemy pięknie Was powitać,
Opowiedzieć, co tu słychać.
Teraz pora na występy
Każdy dzieciak dziś przejęty.
Mili państwo, posłuchajcie,
Oklaskami nagradzajcie.

4. „Jestem sobie przedszkolaczek” – piosenka3 i4 latki
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.


5. „Maluszki” – wiersz

Czterolatki  i trzylatki to są dzieci z tej gromadki,
Co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują.
Skaczą pięknie jak piłeczki, buzie mają jak laleczki,
Ładnie prace wykonują, wydzierają i malują.
6. „Przedszkolakiem jestem ja” – piosenka 3 i4 latki

7. „Dzień pasowania” – wiersz


Idzie sobie przedszkolaczek
Śpiewa, tańczy oraz skacze.
Dziś też powód ma do śmiania,
Bo to dzień jest pasowania.


8.
,,Jesień” – piosenka 5 i 6 latki

9. „Pasowanie” – wiersz
Kalendarz dziś datę ważną wskazuje,
bo pani dyrektor
na przedszkolaków nas pasuje.
Choć pod ciężarem lizaka się uginamy,
wszystkim wyzwaniom w przedszkolu,
na pewno sprostamy.
Panią Dyrektor tu zapraszamy,
Dla Pani specjalne zadanie mamy.
Chcemy poprosić o pasowanie
I prawdziwym przedszkolakiem, niech każdy zostanie.


10. Piosenka 5 i 6 latki   ,, W przedszkolu”

11. Wiersz

Nasza Pani dyrektor

Spogląda szczerze,

Dobrze tutaj będzie teraz już w to wierzę!

 

I Pani do nas

Dziś puszcza oko...

Nie ma co się martwić

w przedszkolu będzie „spoko”!

 

12. Wiersz: W cichy mglisty poranek

W cichy mglisty poranek słychać muzyki dźwięki

To w naszym przedszkolu dzieci ćwiczą piosenki

 

Zbliża się nasze święto, to już tradycja taka

Każdy z nas będzie składał przysięgę przedszkolaka.

 

13.Akt ślubowania:

- Przyrzekamy, co dzień rano buzię mieć zawsze roześmianą!
Przyrzekamy
- Przyrzekamy nie płakać, nie szlochać i panie mocno kochać!
Przyrzekamy
- Przyrzekamy zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować!
Przyrzekamy
- Przyrzekamy choć jesteśmy jeszcze mali , zgodnie się bawić w sali!
Przyrzekamy
- Przyrzekamy piżamę samemu zakładać i na spaniu nie gadać!
Przyrzekamy14. Pani Dyrektor pasuje wszystkie dzieci na przedszkolaka, dotykając ramienia dziecka lizakiem i mówiąc słowa „Pasuję Cię na przedszkolaka”.

Nauczycielki częstują słodkościami.


15 .Zabawy przy muzyce.

 

 

 


 

 

 

Scenariusz wycieczki do parku w Bielinach

 

 


Grupa: dzieci sześcioletnie , pięcioletnie,  trzy i cztero – letnie

Data: 6.10.2010 r.

Opracowała: Beata Tryka

Temat: „Wycieczka do parku”

Cele ogólne;

- kształcenie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego

- ukazanie piękna i bogactwa parku w okresie jesieni

Cele operacyjne:

- rozpoznaje gatunki drzew

- przestrzega zasad właściwego zachowania się w środowisku przyrodniczym

- wyróżnia i nazywa odgłosy przyrody

- potrafi nazywać własne odczucia i emocje

- czerpie radość ze wspólnej zabawy

 

Metody: praktyczne oparte na działaniu, aktywizujące, zadania do wykonania, obserwacje,

Słowne

 

Przebieg wycieczki:

1. Zapoznanie dzieci z celami wycieczki. Przypomnienie zasad zachowania się w otoczeniu

przyrody.

 

2. Spacer alejkami parku. Swobodna wymiana zdań na temat otaczającej przyrody, np. -- jakie

barwy dominują w krajobrazie jesiennym,

- jak się czujesz patrząc na te kolory natury,

- zamknijcie na chwilę oczy – co słyszycie, które odgłosy są przyjemne, a które nie

- jaki element krajobrazu podoba wam się najbardziej

- postarajcie się wykonać kilka głębokich wdechów, jaki czujecie zapach.

 

3. Czy znasz te drzewa – dzieci słuchają zagadek, których rozwiązaniem są nazwy drzew.

Szukają drzew o których mowa, zbierają i opisują wygląd liści i owoców.

 

Zebrane na wycieczce skarby umieścimy w kąciku przyrody, a bukiety jesiennych liści ozdobią naszą salę.

 

 

 


 

 


Scenariusz spotkania z weterynarzem

 


Data: 8.11.2010 r.

Godz.: 9.30.

Osoba odpowiedzialna: Beata Tryka

Opracowała: Beata Tryka

Cele ogólne:

- poznanie pracy weterynarza

- utrwalenie właściwych zasad opiekowania się domowym pupilem, takich jak: zdrowe

odżywianie, szczepienia ochronne, dbanie o bezpieczeństwo, rozpoznawanie

podstawowych chorób.

- kształtowanie postaw prozdrowotnych

- realizacja programu profilaktycznego Przedszkola Gminnego w Krzeszowie

Formy: indywidualna, zbiorowa

Metody:

- słowne: pogadanka , rozmowa

- czynne: zadań stawianych dziecku

Pomoce: stetoskop, termometr, strzykawka, ilustracje.

Przebieg spotkania:

1. Powitanie i przedstawienie gościa.

2. Rozmowa kierowana z weterynarzem .

3. Mini wywiad z zaproszonym gościem:

Jakie choroby najczęściej mają zwierzęta?

Jakie najczęściej zwierzęta są przyprowadzane do gabinetu?

Jak zwierzęta zachowują się u weterynarza?

4. Podziękowanie za rozmowę i wręczenie skromnego upominku.

Poprawiony: niedziela, 20 lutego 2011 10:07